Coachen

Leeft er in jou of in jouw kerk, onderneming of groep een verlangen om te groeien in het zijn en bieden van een hoopvolle plek van herstel? Bestaan er hierbij barrières die maar niet geslecht worden of is er potentiële groei die onbenut blijft? Vanuit mijn jarenlange ervaring als ondernemende voorganger in diverse contexten inspireer ik je graag om groter te dromen, je visie scherper te stellen en je aanpak concreter te maken. Hierbij sluit ik aan bij het unieke karakter, de kwaliteiten en roeping van jou en/of jouw kerk of organisatie.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Samenwerking als team
  • Aantrekkelijke diensten voor buitenstaanders
  • Missionaire outreach in jouw context
  • Bouwen aan een ‘welkomcultuur’ voor iedereen
  • Omgang met ethische dilemma’s