Home

RUIMTE VOOR HOOP

‘De kerk van Jezus als dé plek bij uitstek waar alle ruimte is om hoopvol herstel te ontdekken, te vieren en te delen’, hoe mooi is dat!

Of…’hoe mooi zou dat zijn?’: in de praktijk van het kerkelijk leven merken we dat ruimte bieden niet eenvoudig is. Ethische dilemma’s, verschil in visie, maar ook generaties en culturen die tegenover elkaar staan, dragen regelmatig bij aan een klimaat waar de hoop van Jezus zijn glans verliest en zelfs verdwijnt naar de achtergrond.

Met mijn spreekbeurten, seminars, publicaties, coaching en media-optredens zet ik mij in voor een vernieuwing van ons denken over het ‘zijn en bieden van een hoopvolle plek’ en de vertaling hiervan als kerk en christen in de praktijk van alledag. Het is mijn passie om hierbij uiteenlopende mensen en wereldbeelden te verbinden aan het verhaal van Jezus, want…waar Hij de ruimte krijgt om te bewegen, breekt hemelse hoop door op aarde!

Neem contact (LINK NAAR NODIG JOËL UIT) met me op en laat me weten hoe ik jou of je kerk of organisatie van dienst kan zijn.