Allen voor Eén

Op 12 mei 2020 is mijn eerste boek ‘Allen voor Eén’ verschenen.

Ik richt mij in dit boek op kerken en christenen waar Gods Woord autoriteit heeft. In veel van deze kerken is er voor vrouwen minder ruimte voor participatie in leiderschap dan voor mannen. Welke exegetische keuzes liggen hieraan ten grondslag en zijn deze terecht? En wat voor rol spelen Bijbelteksten waarin vrouwen functioneren als apostel, profeet en onderwijzer?

Graag neem ik je mee op reis naar Paulus’ wereld vol vroeg-gnostische bedreigingen, hyperspirituele christenen en een ontregelende antieke seksuele revolutie. Stapsgewijs verken ik de gedachtegang van de apostel en bovenal die van zijn Opdrachtgever. Hiervoor doorkruis ik het Oude Testament en het Nieuwe Testament langs ruwe werkelijkheid en hemels ideaal. ‘Allen voor Eén’ brengt verdieping en vernieuwing in een actuele discussie die steeds meer tot een daadwerkelijke koerswijziging leidt: vrijheid voor alle volgelingen van Jezus om de plek in te nemen die Gods Geest hen wijst.

Bestel ‘Allen voor Eén – Vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk’

Aanbevelingen

‘Wat heeft Joël Boertjens een prachtig boek geschreven! De urgentie en passie druipen van de pagina’s af, terwijl hij tegelijk een diep doorwrochte en intelligente beschouwing geeft op de belangrijkste Bijbelteksten over de rol van vrouwen en mannen in de kerk. Het is een boek vanuit de wortels van de theologie en de kerkgeschiedenis, helemaal voor deze tijd. Laten we dit boek zorgvuldig lezen en samen gaan dóén, zodat er een nieuw tijdperk in gemeenteontwikkeling aanbreekt.’

Henk Stoorvogel, Voorganger Vrije Evangelisatie Zwolle, International CEO 4M

‘Joël Boertjens presenteert in dit boek een sterk pleidooi voor een kerkelijk leiderschap van vrouwen en mannen. Hij doet dit met een vlotte pen, op basis van zorgvuldige studie en vanuit een orthodoxe bijbelvisie. Dit boek verdient een breed lezerspubliek.’

Prof. Dr. Stefan Paas, Hoogleraar Theologische Universiteit Kampen en Vrije Universiteit Amsterdam

‘Het boek van Joël Boertjens leest makkelijk omdat hij je stap voor stap meeneemt door lastige bijbelpassages en ze in hun context heel helder uitlegt. Het boek levert een belangrijke bijdrage in de gesprekken over het werk van mannen en vrouwen in Gods koninkrijk: ik hoop van harte dat zijn uitkomsten in de praktijk worden uitgevoerd!’

Dr. Almatine Leene, Predikant Nederduitse Gereformeerde kerk in Stellenbosch, Onderzoeker Universiteit van Stellenbosch, Docent Hogeschool VIAA Zwolle

‘Geregeld wordt ons gevraagd naar de positie van de vrouw in onze gemeente. Wij geloven dat vrouwen net als mannen door Jezus worden geroepen om samen zijn Koninkrijk handen en voeten te geven, samen kerk te zijn. Dit is geen ‘meegaan met werelds denken’, maar juist de revolutie die Jezus begonnen is, voortzetten. Joël Boertjens daagt de kerk van Nederland vol passie en vanuit een uitgebreid theologisch onderzoek uit om onze mening te herzien over vrouwen op de kansel en vrouwen in leiderschap van de kerk. Als vrouwen dit niet mogen, doen we onszelf, de kerk en haar grondlegger tekort. Een schurend en uitdagend boek en een absolute aanrader.’

Kees Kraayenoord, Voorganger Mozaiek0318, Worship Leader

‘Welke rol mogen vrouwen in de kerk spelen? In welke bediening mogen ze staan? Hoe mogen ze hun gaven benutten? Joël bespreekt bekende teksten, maar veel meer laat hij zien hoe bevrijdend het evangelie in de eerste eeuwen voor vrouwen heeft gewerkt. Dat heeft me opnieuw verrast en aan het denken gezet. En lastige teksten? Die laat hij staan. Maar de hoofdlijn is voor hem duidelijk. Daarin vind ik dit boek overtuigend.’

Andries Knevel, Theoloog, Radio- en televisiepresentator Evangelische Omroep

‘Voor evangelische en andere orthodoxe christenen is de vraag naar de positie van de vrouw in de kerk nog steeds een ‘hot issue’. Joël Boertjens gaat de uitdaging aan om lastige bijbelpassages over vrouwen zowel exegetisch, narratief en vanuit een theologie van de Geest te bestuderen.  Voor wie geen genoegen neemt met overbekende standpunten biedt dit boek een uitdagend perspectief om de Geest te laten waaien door ieder de ruimte te geven voor de positie die God hen toevertrouwd.’ 

Dr. Miranda Klaver, Assistent-professor en leidinggevende onderzoeksplaats Vrije Universiteit Amsterdam

‘Joël Boertjens doet een gepassioneerde en doordachte oproep om de rol van vrouwen in de kerk niet anders te zien dan die van mannen, en voert daar sterke argumenten voor aan. Complimenten voor deze krachtige aanzet voor een discussie binnen de Baptisten achterban en daarbuiten.’

Prof. Dr. Henk Bakker, Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam, Docent Baptisten Seminarium en Christelijke Hogeschool Ede

‘Wat is Gods visie op de rol van vrouwen in de kerk?’ Joël Boertjens vroeg het zich af toen hij startte als voorganger. In zijn antwoorden van de afgelopen jaren lees je verrassende achtergrondinformatie bij Bijbelgedeelten over de rol van de vrouw. Door zijn persoonlijke voorbeelden onderstreept hij zijn pleidooi voor vrijheid en ruimte. Een aanrader voor iedereen (m/v) die wil weten hoe vrouwen hun talent kunnen inzetten in de kerk.’

Paulien Vervoorn, Spreker, Auteur, Trainer Geloofwaardig Spreken

‘Te lang is de kerk het werk van mannen geweest, en er ligt nog een terrein braak om vrouwen vrij te zetten in hun unieke roeping. Dit prachtig geschreven boek van Joël zal hier zeker een bijdrage aan leveren.  Alhoewel ik het niet in alles met hem eens ben heb ik het met veel plezier en nieuwsgierigheid gelezen. Joël heeft grondig onderzoek gedaan en onderbouwt zijn visie op kundige wijze. Een aanrader wat mij betreft!’

Jan Pool, Spreker, Auteur, Leider Heartlink