Sta op!

Half oktober 2021 verschijnt mijn boek ‘Sta op! – Doorbreek polarisatie met hoopvol herstel’, waarin ik een weg van herstel schets voor de tijd waarin we leven.

Overal worden we geconfronteerd met de gevolgen van toenemende polarisatie: zowel bij tegenstellingen rondom het coronabeleid, ethische dilemma’s en politieke versnippering als bij generaties en culturen die tegenover elkaar staan. Terwijl wij juist behoefte hebben aan verbinding, blijkt die in de praktijk moeilijk te realiseren. Zeker wanneer het gaat om degenen buiten de eigen ‘bubbel’ van medechristenen die dezelfde visie, opvattingen en handelswijze delen. Ik verlang ernaar om met dit boek bij te dragen aan een vernieuwing van ons denken over echte verbinding en aan de vertaling hiervan in ons handelen als christen in de praktijk van alledag. Aan de hand van de verrassende ontmoeting tussen de rondreizende evangelist Filippus en een schatrijke, maar gekwetste Ethiopische eunuch word je geïnspireerd om uit je veilige bubbel te komen.

‘Sta op!’ om daadwerkelijke verbinding te zoeken met wie God op je pad brengt om vervolgens samen, maar ook weer alleen, de verrassende weg van Jezus te ontdekken.

Bestel ‘Sta op! – Doorbreek polarisatie met hoopvol herstel’