Sta op!

Half oktober 2021 is mijn boek ‘Sta op! – Doorbreek polarisatie met hoopvol herstel’ verschenen, waarin ik een weg van herstel schets voor de tijd waarin we leven.

Overal worden we geconfronteerd met de gevolgen van toenemende polarisatie: zowel bij tegenstellingen rondom het coronabeleid, ethische dilemma’s en politieke versnippering als bij generaties en culturen die tegenover elkaar staan. Terwijl wij juist behoefte hebben aan verbinding, blijkt die in de praktijk moeilijk te realiseren. Zeker wanneer het gaat om degenen buiten de eigen ‘bubbel’ van medechristenen die dezelfde visie, opvattingen en handelswijze delen. Ik verlang ernaar om met dit boek bij te dragen aan een vernieuwing van ons denken over echte verbinding en aan de vertaling hiervan in ons handelen als christen in de praktijk van alledag. Aan de hand van de verrassende ontmoeting tussen de rondreizende evangelist Filippus en een schatrijke, maar gekwetste Ethiopische eunuch word je geïnspireerd om uit je veilige bubbel te komen.

‘Sta op!’ om daadwerkelijke verbinding te zoeken met wie God op je pad brengt om vervolgens samen, maar ook weer alleen, de verrassende weg van Jezus te ontdekken.

Bestel ‘Sta op! – Doorbreek polarisatie met hoopvol herstel’

Aanbevelingen

‘Dit boek komt precies op het juiste moment! Joël daagt ons en zichzelf uit om als kerk uit onze veilige bubbel te stappen en terug te keren naar het inclusieve karakter waar de kerk in haar beginjaren zo geliefd en ook gehaat om werd. Dit boek zou weleens olie op de vastgeroeste scharnieren van onze kerkdeuren kunnen zijn, zodat de kerk opnieuw beroemd wordt om haar radicale liefde en haar hartelijke welkom voor eenieder! Als jij gelooft dat de kerk nog steeds hoop voor de wereld is, maar je weet net als ik  soms niet hoe, lees dan dit boek!’

Kees Kraayenoord, voorganger Mozaiek0318

‘Sta op! Doorbreek polarisatie met hoopvol herstel is een uitnodiging voor de gelovigen om verder te kijken dan hun eigen bubbel waar ze al jaren in vast zitten. Joël Boertjens nodigt ons uit om bruggenbouwers te zijn in een zeer gepolariseerd christendom, dat vaak dogmatisch en vroom neigt te zijn in plaats van liefdevol en inclusief. Sta op! Is een oproep naar de gelovigen om, met de kracht van de heilige Geest, op te staan en de onvoorwaardelijke liefde van Christus uit te dragen in een gebroken wereld.’

Dr. Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands 2019-2020

‘Dit boek is een hartenkreet om te verbinden en af te dalen. Een uitnodiging om ons comfort op te geven en onze denkpatronen tegen het bijbelse én ons maatschappelijke licht aan te houden. Een aanmoediging tot authenticiteit met een inclusieve houding. Ik herken in het verhaal van Joël een moedige reis van omdenken en vernieuwing in de kerk. Het is mijn gebed dat vele mensen diezelfde reis zullen maken. Begin jouw reis bij het lezen van dit prachtige boek.’

David de Vos, spreker en oprichter Go and Tell

‘Wij leven in een hypergevoelig tijdsbestek, zo schrijft de auteur van dit boek. Mensen hebben korte lontjes, niet alleen in de samenleving maar helaas ook binnen de kerken. Als antwoord op deze zorgelijke ontwikkeling plaatst ds. Boertjens de trits verbinden, Jezus volgen en vrucht dragen. Het vormt een hartenkreet van een evangelische voorganger die ook veel rooms-katholieken graag onderschrijven.’

Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch

‘Dit boek daagt uit om na te denken over Gods verrassende leiding in ons leven die zorgt voor bijzondere ontmoetingen en voor verbinding als je daarvoor openstaat. In een tijd van polarisatie is de dat niet zo eenvoudig maar wel broodnodig. Het verhaal van Filippus dat als een rode draad door het boek loopt geeft verdieping en de voorbeelden uit het leven van Joël en anderen inspireren.’

Dr. Almatine Leene, Theoloog des Vaderlands 2020-2021

‘De navolging van Jezus vergt moed om grenzen te overschrijden. Joël Boertjens gebruikt de geschiedenis van Filippus en de Ethiopiër om de lezer uit te dagen anderen te ontmoeten en verrast te worden door de ontwapenende kracht van het evangelie. Vaak zal blijken dat we eerst zélf ontwapend moeten worden van onze vooroordelen. Zowel theoloigsch als praktisch en prachtig boek!’

Jan Wolsheimer, directeur MissieNederland