Seminar(s): Vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk

Aan de hand van mijn boek ‘Allen voor Eén – Vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk’ (KokBoekencentrum, 2020) verzorg ik seminars over ruimte voor vrouwen in leiderschap in de kerk. In overleg bespreken we vorm en inhoud, zodat maatwerk wordt geleverd voor jouw specifieke situatie. Zie hieronder twee mogelijke opties.

Vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk – 1 dagdeel

In 1 dagdeel wandelen we op interactie wijze door een aantal essentiële bijbelteksten over vrouwen, mannen, kerk en leiderschap. Er is ruimte voor het stellen van vragen. Eventueel kan ook een andere spreker worden uitgenodigd die een ander standpunt huldigt, zodat vanuit diverse invalshoeken input wordt gegeven.

Vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk – 3 dagdelen

In 3 dagdelen, bijvoorbeeld drie avonden in het onderwijsaanbod van een kerk, staan we stil bij de belangrijkste bijbelteksten over vrouwen, mannen, kerk en leiderschap, waarbij er tijd is voor het stellen van gedetailleerde(re) vragen. Op interactieve wijze doorlopen we het Oude Testament, de revolutionaire omgang van Jezus met vrouwen, de grensverleggende leiding van de Heilige Geest en de brieven aan de eerste kerken.

Wil je op een andere manier in jouw kerk, organisatie of groep invulling geven aan dit thema, bijvoorbeeld door een aparte studiedag voor raadsleden en kader of als onderdeel van een symposium? In overleg is veel mogelijk, neem contact op.