Seminars: Doorbreek polarisatie met hoopvol herstel

Verbinden – Volgen – Vrucht dragen

Aan de hand van mijn boek ‘Sta op! – Doorbreek polarisatie met hoopvol herstel’ (Ark Media, 2021) verzorg ik seminars over het leven van ‘hoopvol herstel’ in een tijd waarin we geconfronteerd worden met toenemende polarisatie. Wegwijzer hierbij is de eeuwenoude bijbelse geschiedenis over een ontmoeting tussen de rondreizende charismatische evangelist Filippus en een schatrijke, maar gekwetste Ethiopische eunuch. Samen met dit tweetal bewandelen we de weg die start bij het verbinden met elkaar, leidt tot het volgen van Jezus en uitmondt in het vrucht dragen. In elk van deze drie fasen passeren thema’s die ook vandaag de dag uiterst actueel zijn.

Doorbreek polarisatie met hoopvol herstel – 3 dagdelen

Verbinden – Volgen – Vrucht dragen

Individueel lezen over ‘hoopvol herstel brengen’ is mooi, maar samen hierover leren en opstaan om te doen is toch veel mooier?!

Tijdens drie interactieve avonden worden de deelnemers meegenomen in de geschiedenis van ‘Filippus en de eunuch’ en de betekenis voor nú. De avonden volgen de indeling van het boek waarin drie hoofdstukken wordt geschreven over VERBINDEN, drie over VOLGEN en drie over VRUCHT DRAGEN. Met behulp van inspirerend onderwijs, herkenbare voorbeelden en individuele- en groepsopdrachten ontdekken we hoe we verbinding leggen binnen én buiten onze eigen bubbel, hoe het volgen van Jezus herstel brengt voor jezelf én voor anderen en hoe de Heilige Geest vrucht geeft, dwars door onze gebrokenheid en pijn heen.

Tijdspad

Een mooie combinatie vormt het houden van een preek tijdens de zondagmorgendienst (of ander platform) en vervolgens de drie seminars. In overleg zijn ook andere opties bespreekbaar of een ander dagdeel dan de avond.

De tijd tussen de drie seminars verbinden – volgen – vrucht dragen hangt af van de wens en mogelijkheden van de betreffende kerk/groep. Zo zijn er kerken/groepen die (ná de preek op zondagmorgen) de drie avonden om de week aanbieden, maar er zijn ook kerken die deze drie avonden over diverse maanden verspreiden.